สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-20200-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 200 mm. (8 ")

ราคา: 82.00 บาท/Set