สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-16650-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 650 mm. (26 ")

ราคา: 108.00 บาท/Set