สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-16600-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 600 mm. (24 ")

ราคา: 100.00 บาท/Set