สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-16550-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 550 mm. (22 ")

ราคา: 92.00 บาท/Set