สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-16500-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 500 mm. (20 ")

ราคา: 86.00 บาท/Set