สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-16450-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 450 mm. (18 ")

ราคา: 78.00 บาท/Set