สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-16400-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 400 mm. (16 ")

ราคา: 70.00 บาท/Set