สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-16300-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 300 mm. (12 ")

ราคา: 56.00 บาท/Set