สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-16250-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 250 mm. (10 ")

ราคา: 52.00 บาท/Set