สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-16200-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 200 mm. (8 ")

ราคา: 45.00 บาท/Set