สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-16170-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 170 mm. (7 ")

ราคา: 41.00 บาท/Set