สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-16150-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 150 mm. (6 ")

ราคา: 36.00 บาท/Set