สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-16130-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 130 mm. (5 ")

ราคา: 33.00 บาท/Set