สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-12150-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 12 X 50 mm. (2 ")

ราคา: 21.00 บาท/Set