สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-12050-002
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 1/2"x5" (นัท 2 ตัว)

ราคา: 27.00 บาท/Set