สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-12035-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 12 X 35 mm. (1.5")

ราคา: 18.00 บาท/Set