สแตรนแคล้มป์ แบบด้ามปืน
รหัส: 21-07095-000
ชื่อ: สแตรนแคล้มป์ แบบด้ามปืน ACC / ACSR = 70 – 95 / 35 – 70

ราคา: 300.00 บาท/Set