หัวต่อเทอร์มิเนชั่น


3 Single core per kit indoor 12 - 17.5Voltage KV 16 - 35SIZE sq.mm.
ราคา 4,800.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 12 - 17.5Voltage KV 16 - 35SIZE sq.mm.
ราคา 10,800.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 12 - 17.5Voltage KV 50 - 70SIZE sq.mm.
ราคา 5,000.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 12 - 17.5Voltage KV 50 - 70SIZE sq.mm.
ราคา 11,700.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 12 - 17.5Voltage KV 95 - 240SIZE sq.mm.
ราคา 5,400.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 12 - 17.5Voltage KV 95 - 240SIZE sq.mm.
ราคา 13,300.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 12 - 17.5Voltage KV 300 - 400SIZE sq.mm.
ราคา 6,200.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 12 - 17.5Voltage KV 300 - 400SIZE sq.mm.
ราคา 17,000.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 12 - 17.5Voltage KV 500 - 800SIZE sq.mm.
ราคา 9,000.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 12 - 17.5Voltage KV 500 - 800SIZE sq.mm.
ราคา 22,300.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 12 - 17.5Voltage KV 1000SIZE sq.mm.
ราคา 11,800.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 12 - 17.5Voltage KV 1000SIZE sq.mm.
ราคา 27,300.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 24Voltage KV 16 - 35SIZE sq.mm.
ราคา 5,000.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 24Voltage KV 16 - 35SIZE sq.mm.
ราคา 12,600.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 24Voltage KV 50 - 70SIZE sq.mm.
ราคา 5,350.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 24Voltage KV 50 - 70SIZE sq.mm.
ราคา 13,200.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 24Voltage KV 95 - 185SIZE sq.mm.
ราคา 5,800.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 24Voltage KV 95 - 185SIZE sq.mm.
ราคา 13,800.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 24Voltage KV 240 - 400SIZE sq.mm.
ราคา 6,600.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 24Voltage KV 240 - 400SIZE sq.mm.
ราคา 17,500.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 24Voltage KV 500 - 630SIZE sq.mm.
ราคา 9,200.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 24Voltage KV 500 - 630SIZE sq.mm.
ราคา 21,800.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 24Voltage KV 800 - 1000SIZE sq.mm.
ราคา 16,600.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 24Voltage KV 800 - 1000SIZE sq.mm.
ราคา 29,200.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 36Voltage KV 35 - 50SIZE sq.mm.
ราคา 10,500.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 36Voltage KV 35 - 50SIZE sq.mm.
ราคา 25,200.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 36Voltage KV 70 - 120SIZE sq.mm.
ราคา 12,500.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 36Voltage KV 70 - 120SIZE sq.mm.
ราคา 27,000.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 36Voltage KV 150 - 185SIZE sq.mm.
ราคา 13,400.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 36Voltage KV 150 - 185SIZE sq.mm.
ราคา 30,200.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 36Voltage KV 240 - 500SIZE sq.mm.
ราคา 15,200.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 36Voltage KV 240 - 500SIZE sq.mm.
ราคา 32,100.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 36Voltage KV 630 - 1000SIZE sq.mm.
ราคา 22,300.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 36Voltage KV 630 - 1000SIZE sq.mm.
ราคา 39,900.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 3.3 - 7.2Voltage KV 16 - 50SIZE sq.mm.
ราคา 4,500.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 3.3 - 7.2Voltage KV 16 - 50SIZE sq.mm.
ราคา 9,950.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 3.3 - 7.2Voltage KV 70 - 120SIZE sq.mm.
ราคา 4,650.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 3.3 - 7.2Voltage KV 70 - 120SIZE sq.mm.
ราคา 10,800.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 3.3 - 7.2Voltage KV 150 - 240SIZE sq.mm.
ราคา 4,950.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 3.3 - 7.2Voltage KV 150 - 240SIZE sq.mm.
ราคา 12,300.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 3.3 - 7.2Voltage KV 300 - 500SIZE sq.mm.
ราคา 5,900.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 3.3 - 7.2Voltage KV 300 - 500SIZE sq.mm.
ราคา 14,300.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit indoor 3.3 - 7.2Voltage KV 630 - 1000SIZE sq.mm.
ราคา 6,400.00 บาท/Set

 


3 Single core per kit outdoor 3.3 - 7.2Voltage KV 630 - 1000SIZE sq.mm.
ราคา 18,000.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor12 - 17.5 Voltage KV 16 - 35SI
ราคา 6,800.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor12 - 17.5 Voltage KV 50 - 70SI
ราคา 7,400.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor12 - 17.5 Voltage KV 95 - 240S
ราคา 8,600.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor12 - 17.5 Voltage KV 300 - 400
ราคา 9,700.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor24 Voltage KV 25 - 35SIZE sq.
ราคา 8,050.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor24 Voltage KV 50 - 70SIZE sq.
ราคา 10,200.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor24 Voltage KV 95 - 185SIZE sq
ราคา 11,800.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor24 Voltage KV 240 - 400SIZE s
ราคา 14,000.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor36 Voltage KV 35 - 50SIZE sq.
ราคา 14,700.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor36 Voltage KV 70 - 120SIZE sq
ราคา 17,900.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor36 Voltage KV 150 - 185SIZE s
ราคา 19,800.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor36 Voltage KV 240 - 500SIZE s
ราคา 21,700.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor3.3 UNSCREENED CABLE Voltage K
ราคา 5,300.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor3.3 UNSCREENED CABLE Voltage K
ราคา 5,750.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor3.3 UNSCREENED CABLE Voltage K
ราคา 6,300.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor3.3 UNSCREENED CABLE Voltage K
ราคา 8,150.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor7.2 SCREENED (SHIELD) CABLE Vo
ราคา 5,450.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor7.2 SCREENED (SHIELD) CABLE Vo
ราคา 5,850.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor7.2 SCREENED (SHIELD) CABLE Vo
ราคา 6,800.00 บาท/Set

 


Length of HVTM tubing for cores 3 x 650 mm. indoor7.2 SCREENED (SHIELD) CABLE Vo
ราคา 8,200.00 บาท/Set