คาปาซิเตอร์


10Kvar 14.5A. 3Phase
ราคา 4,100.00 บาท/Set

 


15Kvar 21.6A. 3Phase
ราคา 5,300.00 บาท/Set

 


20Kvar 28.9A. 3Phase
ราคา 6,400.00 บาท/Set

 


25Kvar 36.0A. 3Phase
ราคา 7,400.00 บาท/Set

 


30Kvar 43.3A. 3Phase
ราคา 7,900.00 บาท/Set

 


45Kvar 65.0A. 3Phase
ราคา 11,400.00 บาท/Set

 


50Kvar 72.2A. 3Phase
ราคา 11,600.00 บาท/Set

 


60Kvar 86.6A. 3Phase
ราคา 15,600.00 บาท/Set

 


75Kvar 108.3A. 3Phase
ราคา 18,600.00 บาท/Set