ฟิวส์ลิงค์ใบมีดชนิดกลม


ฟิวส์ใบมีดชนิดกลม 50 Amp. 415 / 500 Volt
ราคา 80.00 บาท/Set

 


ฟิวส์ใบมีดชนิดกลม 80 Amp. 415 / 500 Volt
ราคา 100.00 บาท/Set

 


ฟิวส์ใบมีดชนิดกลม 100 Amp. 415 / 500 Volt
ราคา 110.00 บาท/Set

 


ฟิวส์ใบมีดชนิดกลม 160 Amp. 415 / 500 Volt
ราคา 130.00 บาท/Set

 


ฟิวส์ใบมีดชนิดกลม 200 Amp. 415 / 500 Volt
ราคา 150.00 บาท/Set

 


ฟิวส์ใบมีดชนิดกลม 250 Amp. 415 / 500 Volt
ราคา 180.00 บาท/Set

 


ฟิวส์ใบมีดชนิดกลม 315 Amp. 415 / 500 Volt
ราคา 240.00 บาท/Set

 


ฟิวส์ใบมีดชนิดกลม 355 Amp. 415 / 500 Volt
ราคา 260.00 บาท/Set

 


ฟิวส์ใบมีดชนิดกลม 400 Amp. 415 / 500 Volt
ราคา 280.00 บาท/Set