ฟิวส์ลิงค์


1 - 6 Amp. 15 / 27 KV.
ราคา 95.00 บาท/Set

 


8 - 15 Amp. 15 / 27 KV.
ราคา 100.00 บาท/Set

 


20 - 25 Amp. 15 / 27 KV.
ราคา 110.00 บาท/Set

 


30 - 50 Amp. 15 / 27 KV.
ราคา 120.00 บาท/Set

 


65 - 100 Amp. 15 / 27 KV.
ราคา 250.00 บาท/Set

 


140 Amp. 15 / 27 KV.
ราคา 3,200.00 บาท/Set

 


200 Amp. 15 / 27 KV.
ราคา 3,800.00 บาท/Set

 


1 - 6 Amp. 35 KV.
ราคา 120.00 บาท/Set

 


8 - 15 Amp. 35 KV.
ราคา 140.00 บาท/Set

 


20 - 25 Amp. 35 KV.
ราคา 160.00 บาท/Set

 


30 - 50 Amp. 35 KV.
ราคา 210.00 บาท/Set

 


65 - 100 Amp. 35 KV.
ราคา 320.00 บาท/Set