ฟรีฟอร์มเด็ดเอ็น (เกลียวยาว)


ฟรีฟอร์มฟอลซ์เด็ดเอ็น (เกลียวยาว) 2 M
ราคา 75.00 บาท/Qty

 


ฟรีฟอร์มฟอลซ์เด็ดเอ็น (เกลียวยาว) 2 .5 M
ราคา 74.00 บาท/Qty

 


ฟรีฟอร์มฟอลซ์เด็ดเอ็น (เกลียวยาว) 3 / 16 " ( 3 M )
ราคา 88.00 บาท/Qty

 


ฟรีฟอร์มฟอลซ์เด็ดเอ็น (เกลียวยาว) 1 / 4 " ( 4 M )
ราคา 102.00 บาท/Qty

 


ฟรีฟอร์มฟอลซ์เด็ดเอ็น (เกลียวยาว) 5 / 16 " ( 6 M )
ราคา 130.00 บาท/Qty

 


ฟรีฟอร์มฟอลซ์เด็ดเอ็น (เกลียวยาว) 3 / 8 " ( 10 M )
ราคา 170.00 บาท/Qty