ดร๊อปเอ๊าท์


ดร๊อปเอาท์ 27 KV. 100 A / 8KA (UTAH)
ราคา 2,500.00 บาท/Set

 


ดร๊อปเอาท์ 27 KV. 100 A /12KA (UTAH)
ราคา 2,900.00 บาท/Set

 


ดร๊อปเอาท์ 27 KV. 200A /10KA(SUMMIT)
ราคา 14,000.00 บาท/Set

 


ดร๊อปเอาท์ 38 KV. 100 A / 8KA (UTAH)
ราคา 4,500.00 บาท/Set