ล่อฟ้าแรงสูง


9 KV 5 KA. (COOPER)
ราคา 2,000.00 บาท/Set

 


21 KV 5 KA (PRECISE)
ราคา 3,200.00 บาท/Set

 


21 KV 10 KA (PRECISE)
ราคา 4,700.00 บาท/Set

 


24 KV 5 KA (PRECISE)
ราคา 3,400.00 บาท/Set

 


24 KV 10 KA (PRECISE)
ราคา 5,000.00 บาท/Set

 


30 KV 5 KA (PRECISE)
ราคา 3,900.00 บาท/Set

 


30 KV 10 KA (PRECISE)
ราคา 5,850.00 บาท/Set