ข้อต่อแบบช็อตเก็ตเคลวิส


ไทส์ B 8,200 KGF.
ราคา 150.00 บาท/Set

 


ไทส์ K 22,700 KGF.
ราคา 350.00 บาท/Set