ข้อต่อแบบช็อตเก็ตอาย


เล็ก 35 - 240 mm.
ราคา 180.00 บาท/Set

 


กลาง 240 - 400 mm.
ราคา 200.00 บาท/Set

 


ใหญ่ 400 - 625 mm.
ราคา 250.00 บาท/Set