คานเหล็กรูปรางน้ำรองรับตัวที


150 x 75 x 6.5
ราคา 5,300.00 บาท/Set