คอนสายแบบเหล็กฉาก


150 x 100 x 12 mm. length 4,500
ราคา 12,600.00 บาท/Set

 


150 x 150 x 12 mm. length 4,500
ราคา 13,300.00 บาท/Set

 


150 x 100 x 12 mm. length 5,000
ราคา 15,400.00 บาท/Set

 


150 x 150 x 12 mm. length 5,000
ราคา 16,200.00 บาท/Set