คานเหล็กฉาก


65 x 65 x 6 mm. length 1,000
ราคา 500.00 บาท/Set

 


75 x 75 x 6 mm. length 3,500
ราคา 3,000.00 บาท/Set

 


75 x 75 x 6 mm. length 4,100
ราคา 3,400.00 บาท/Set

 


75 x 75 x 6 mm. length 4,500
ราคา 3,600.00 บาท/Set

 


100 x 100 x 7 mm. length 4,200
ราคา 5,700.00 บาท/Set