คานเหล็กรูปรางน้ำ


125 x 65 x 6 mm. length 2,500
ราคา 3,500.00 บาท/Set

 


150 x 75 x 9 mm. length 3,000
ราคา 7,500.00 บาท/Set

 


125 x 65 x 6 mm. length 3,000
ราคา 4,200.00 บาท/Set

 


150 x 75 x 6.5 mm. length 4,000
ราคา 8,000.00 บาท/Set

 


150 x 75 x 6.5 mm. length 4,500
ราคา 8,500.00 บาท/Set

 


150 x 75 x 6.5 mm. length 6,000
ราคา 11,000.00 บาท/Set

 


100 x 50 x 5 mm. length 3,000 (สเปคพิเศษ)
ราคา 2,800.00 บาท/Set

 


125 x 65 x 6 mm. length 5,000 (สเปคพิเศษ)
ราคา 8,000.00 บาท/Set

 


200 x 80 x 7.5 mm. length 3,000 (สเปคพิเศษ)
ราคา 7,300.00 บาท/Set

 


200 x 90 x 8 mm. length 200
ราคา 630.00 บาท/Set

 


200 x 80 x 7.5 mm. length 1,000
ราคา 2,450.00 บาท/Set

 


200 x 80 x 7.5 mm. length 6,000
ราคา 14,500.00 บาท/Set