เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า


100 x 50 x 5 mm. length 2,250 (# 6012)
ราคา 1,880.00 บาท/Set