แผ่นเหล็กยื่นสองปลาย


12 x 100 x 450 mm.
ราคา 425.00 บาท/Set

 


12 x 100 x 650 mm.
ราคา 615.00 บาท/Set

 


12 x 100 x 700 mm.
ราคา 660.00 บาท/Set

 


12 x 100 x 760 mm.
ราคา 720.00 บาท/Set