แหวนสี่เหลี่ยม


50 X 50 X 5 รู 14 mm. (1/2”) FLAT
ราคา 10.00 บาท/Set

 


50 X 50 X 5 รู 18 mm. FLAT
ราคา 10.00 บาท/Set

 


50 X 50 X 5 รู 18 mm. CURVE ( โค้ง )
ราคา 10.00 บาท/Set

 


52 X 52 X 4.5 รู 18 mm. FLAT
ราคา 10.00 บาท/Set

 


60 X 60 X 5 รู 22 mm. FLAT
ราคา 14.00 บาท/Set

 


60 X 60 X 5 รู 22 mm. CURVE ( โค้ง )
ราคา 14.00 บาท/Set

 


60 X 60 X 5 รู 26 mm. FLAT
ราคา 14.00 บาท/Set

 


62 X 62 X 6 รู 22 mm. FLAT
ราคา 18.00 บาท/Set

 


72 X 72 X 6 รู 26 mm. FLAT
ราคา 24.00 บาท/Set

 


80 X 80 X 6 รู 26 mm. FLAT
ราคา 30.00 บาท/Set