เหล็กประกับไม้คอน


50 x 10 x 1950 mm.
ราคา 740.00 บาท/Set

 


3/16 " x 1 1/4 " x 30 " [ 30 " ] งานองค์การโทรศัพท์
ราคา 82.00 บาท/Set

 


3/16 " x 1 1/4 " x 36 " [ 36" ] งานองค์การโทรศัพท์
ราคา 120.00 บาท/Set

 


3/16 " x 1 1/4 " x 42 " [ 42 " ] งานองค์การโทรศัพท์
ราคา 140.00 บาท/Set

 


36 x 5.3 x 900 mm.
ราคา 140.00 บาท/Set

 


30 x 6 x 760 mm. ( 760 / 707 )
ราคา 88.00 บาท/Set

 


40 x 6 x 1000 mm. ( 1000 / 950 )
ราคา 170.00 บาท/Set