สตับโบลท์เกลียวหัวท้าย


M. 20 X 600 mm. (24 ")
ราคา 230.00 บาท/Set

 


M. 20 X 650 mm. (26 ")
ราคา 250.00 บาท/Set

 


M. 20 X 700 mm. (28 ")
ราคา 280.00 บาท/Set