สตับโบลท์เกลียวตลอด


M. 24 X 600 mm. (24 ")
ราคา 330.00 บาท/Set

 


M. 24 X 800 mm. (32 ")
ราคา 380.00 บาท/Set

 


M. 24 X 1000 mm. (40 ")
ราคา 420.00 บาท/Set

 


M. 24 X 1250 mm. (50 ")
ราคา 600.00 บาท/Set

 


M. 24 X 1600 mm. (64 ")
ราคา 800.00 บาท/Set