เกลียวตลอด


M. 16 X 100 mm. (4 ")
ราคา 50.00 บาท/Set

 


M. 16 X 130 mm. (5 ")
ราคา 53.00 บาท/Set

 


M. 16 X 150 mm. (6 ")
ราคา 55.00 บาท/Set

 


M. 16 X 170 mm. (7 ")
ราคา 58.00 บาท/Set

 


M. 16 X 200 mm. (8 ")
ราคา 60.00 บาท/Set

 


M. 16 X 250 mm. (10 ")
ราคา 66.00 บาท/Set

 


M. 16 X 300 mm. (12 ")
ราคา 73.00 บาท/Set

 


M. 16 X 350 mm. (14 ")
ราคา 80.00 บาท/Set

 


M. 16 X 400 mm. (16 ")
ราคา 87.00 บาท/Set

 


M. 16 X 450 mm. (18 ")
ราคา 95.00 บาท/Set

 


M. 16 X 500 mm. (20 ")
ราคา 102.00 บาท/Set

 


M. 16 X 550 mm. (22 ")
ราคา 109.00 บาท/Set

 


M. 16 X 600 mm. (24 ")
ราคา 116.00 บาท/Set

 


M. 16 X 650 mm. (26 ")
ราคา 124.00 บาท/Set