สลักเกลียวห่วงหัวลิง 45 องศา (โค้ง)


M. 16 X 150 mm. (6")
ราคา 93.00 บาท/Set

 


M. 16 X 200 mm. (8")
ราคา 101.00 บาท/Set

 


M. 16 X 250 mm. (10")
ราคา 109.00 บาท/Set

 


M. 16 X 300 mm. (12")
ราคา 117.00 บาท/Set

 


M. 16 X 350 mm. (14")
ราคา 129.00 บาท/Set

 


M. 16 X 400 mm. (16")
ราคา 139.00 บาท/Set

 


M. 20 X 350 mm. (14")
ราคา 213.00 บาท/Set

 


M. 20 X 400 mm. (16")
ราคา 227.00 บาท/Set

 


M. 20 X 450 mm. (18")
ราคา 256.00 บาท/Set

 


5 / 8" X 6" (นัท 2 ตัว)
ราคา 101.00 บาท/Set

 


5 / 8" X 8" (นัท 2 ตัว)
ราคา 109.00 บาท/Set

 


5 / 8" X 10" (นัท 2 ตัว)
ราคา 117.00 บาท/Set

 


5 / 8" X 12" (นัท 2 ตัว)
ราคา 125.00 บาท/Set

 


5 / 8" X 14" (นัท 2 ตัว)
ราคา 137.00 บาท/Set

 


5 / 8" X 16" (นัท 2 ตัว)
ราคา 141.00 บาท/Set