สลักเกลียวห่วงหัวลิง (ตรง)


M. 16 X 150 mm. (6 ")
ราคา 88.00 บาท/Set

 


M. 16 X 200 mm. (8 ")
ราคา 97.00 บาท/Set

 


M. 16 X 250 mm. (10 ")
ราคา 104.00 บาท/Set

 


M. 16 X 300 mm. (12 ")
ราคา 116.00 บาท/Set

 


M. 16 X 350 mm. (14 ")
ราคา 125.00 บาท/Set

 


M. 16 X 400 mm. (16 ")
ราคา 136.00 บาท/Set

 


M. 16 X 450 mm. (18 ")
ราคา 146.00 บาท/Set

 


5 / 8" X 6" (นัท 2 ตัว)
ราคา 96.00 บาท/Set

 


5 / 8" X 8" (นัท 2 ตัว)
ราคา 105.00 บาท/Set

 


5 / 8" X 10" (นัท 2 ตัว)
ราคา 112.00 บาท/Set

 


5 / 8" X 12" (นัท 2 ตัว)
ราคา 124.00 บาท/Set

 


5 / 8" X 14" (นัท 2 ตัว)
ราคา 133.00 บาท/Set

 


5 / 8" X 16" (นัท 2 ตัว)
ราคา 144.00 บาท/Set

 


5 / 8" X 18" (นัท 2 ตัว)
ราคา 154.00 บาท/Set