สลักเกลียวห่วงกลม


M. 16 X 100 mm. (4 ")
ราคา 68.00 บาท/Set

 


M. 16 X 150 mm. (6 ")
ราคา 75.00 บาท/Set

 


M. 16 X 200 mm. (8 ")
ราคา 84.00 บาท/Set

 


M. 16 X 250 mm. (10 ")
ราคา 91.00 บาท/Set

 


M. 16 X 300 mm. (12 ")
ราคา 99.00 บาท/Set

 


M. 16 X 350 mm. (14 ")
ราคา 112.00 บาท/Set

 


M. 16 X 400 mm. (16 ")
ราคา 120.00 บาท/Set

 


M. 16 X 450 mm. (18 ")
ราคา 129.00 บาท/Set

 


M. 16 X 500 mm. (20 ")
ราคา 135.00 บาท/Set

 


M. 16 X 550 mm. (22 ")
ราคา 147.00 บาท/Set

 


M. 16 X 600 mm. (24 ")
ราคา 155.00 บาท/Set

 


M. 16 X 650 mm. (26 ")
ราคา 165.00 บาท/Set