สลักเกลียวห่วงโอแวล


M. 16 X 150 mm. (6 ")
ราคา 105.00 บาท/Set

 


M. 16 X 200 mm. (8 ")
ราคา 115.00 บาท/Set

 


M. 16 X 250 mm. (10 ")
ราคา 128.00 บาท/Set

 


M. 16 X 300 mm. (12 ")
ราคา 138.00 บาท/Set

 


M. 16 X 350 mm. (14 ")
ราคา 148.00 บาท/Set

 


M. 16 X 450 mm. (18 ")
ราคา 170.00 บาท/Set

 


M. 20 X 350 mm. (14 ")
ราคา 250.00 บาท/Set

 


M. 20 X 400 mm. (16 ")
ราคา 280.00 บาท/Set

 


M. 20 X 450 mm. (18 ")
ราคา 300.00 บาท/Set