สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม


M. 12 X 50 mm. (2 ")
ราคา 24.00 บาท/Set

 


M. 16 X 75 mm. (3 ")
ราคา 42.00 บาท/Set

 


M. 16 X 200 mm. (8 ")
ราคา 65.00 บาท/Set

 


M. 16 X 250 mm. (10 ")
ราคา 70.00 บาท/Set

 


M. 16 X 300 mm. (12 ")
ราคา 75.00 บาท/Set

 


M. 16 X 350 mm. (14 ")
ราคา 80.00 บาท/Set

 


M. 16 X 400 mm. (16 ")
ราคา 86.00 บาท/Set

 


M. 16 X 450 mm. (18 ")
ราคา 93.00 บาท/Set

 


M. 16 X 500 mm. (20 ")
ราคา 102.00 บาท/Set

 


M. 16 X 550 mm. (22 ")
ราคา 109.00 บาท/Set

 


M. 16 X 600 mm. (24 ")
ราคา 116.00 บาท/Set

 


M. 16 X 650 mm. (26 ”)
ราคา 125.00 บาท/Set