สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 12 X 35 mm. (1.5")
ราคา 18.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 1/2"x5" (นัท 2 ตัว)
ราคา 27.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 12 X 50 mm. (2 ")
ราคา 21.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 130 mm. (5 ")
ราคา 33.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 150 mm. (6 ")
ราคา 36.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 170 mm. (7 ")
ราคา 41.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 200 mm. (8 ")
ราคา 45.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 250 mm. (10 ")
ราคา 52.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 300 mm. (12 ")
ราคา 56.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 350 mm. (14 ")
ราคา 63.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 400 mm. (16 ")
ราคา 70.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 450 mm. (18 ")
ราคา 78.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 500 mm. (20 ")
ราคา 86.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 550 mm. (22 ")
ราคา 92.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 600 mm. (24 ")
ราคา 100.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 16 X 650 mm. (26 ")
ราคา 108.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 200 mm. (8 ")
ราคา 82.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 250 mm. (10 ")
ราคา 90.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 300 mm. (12 ")
ราคา 98.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 350 mm. (14 ")
ราคา 107.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 400 mm. (16 ")
ราคา 120.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 450 mm. (18 ")
ราคา 133.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 500 mm. (20 ")
ราคา 145.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 550 mm. (22 ")
ราคา 158.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 600 mm. (24 ")
ราคา 170.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 5" (นัท 2 ตัว)
ราคา 37.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 6" (นัท 2 ตัว)
ราคา 41.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 7" (นัท 2 ตัว)
ราคา 45.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 8" (นัท 2 ตัว)
ราคา 51.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 10" (นัท 2 ตัว)
ราคา 57.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 12" (นัท 2 ตัว)
ราคา 61.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 14" (นัท 2 ตัว)
ราคา 67.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 16" (นัท 2 ตัว)
ราคา 75.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 18" (นัท 2 ตัว)
ราคา 84.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 20" (นัท 2 ตัว)
ราคา 91.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 22" (นัท 2 ตัว)
ราคา 98.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 24" (นัท 2 ตัว)
ราคา 108.00 บาท/Set

 


สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 26" (นัท 2 ตัว)
ราคา 115.00 บาท/Set