หางปลา


35 mm.
ราคา 42.00 บาท/Set

 


50 mm.
ราคา 48.00 บาท/Set

 


70 mm.
ราคา 62.00 บาท/Set

 


95 mm.
ราคา 72.00 บาท/Set

 


120 mm.
ราคา 110.00 บาท/Set

 


150 mm.
ราคา 138.00 บาท/Set

 


185 mm.
ราคา 146.00 บาท/Set

 


240 mm.
ราคา 198.00 บาท/Set

 


400 ( 4 รู ) mm.
ราคา 880.00 บาท/Set

 


400 ( 4 รู 15 องศา ) mm.
ราคา 900.00 บาท/Set

 


625 ( 4 รู ) mm.
ราคา 1,180.00 บาท/Set