หลอดต่อสาย


แบบรับแรงดึง 25 mm.
ราคา 22.00 บาท/Set

 


แบบรับแรงดึง 35 mm.
ราคา 29.00 บาท/Set

 


แบบรับแรงดึง 35 / 6 mm.
ราคา 70.00 บาท/Set

 


แบบรับแรงดึง 50 mm.
ราคา 36.00 บาท/Set

 


แบบรับแรงดึง 50 / 8 mm.
ราคา 130.00 บาท/Set

 


แบบรับแรงดึง 70 mm.
ราคา 44.00 บาท/Set

 


แบบรับแรงดึง 70 / 12 mm.
ราคา 220.00 บาท/Set

 


แบบรับแรงดึง 95 mm.
ราคา 55.00 บาท/Set

 


แบบรับแรงดึง 95 / 15 mm.
ราคา 300.00 บาท/Set

 


แบบรับแรงดึง 120 mm.
ราคา 105.00 บาท/Set

 


แบบรับแรงดึง 120/20 mm.
ราคา 380.00 บาท/Set

 


แบบรับแรงดึง 150 mm.
ราคา 135.00 บาท/Set

 


แบบรับแรงดึง 150/30 mm.
ราคา 450.00 บาท/Set

 


แบบรับแรงดึง 185 mm.
ราคา 155.00 บาท/Set

 


แบบรับแรงดึง 240 mm.
ราคา 300.00 บาท/Set

 


แบบรับแรงดึง 400 mm.
ราคา 690.00 บาท/Set

 


แบบไม่รับแรงดึง 25 mm.
ราคา 18.00 บาท/Set

 


แบบไม่รับแรงดึง 35 mm.
ราคา 21.00 บาท/Set

 


แบบไม่รับแรงดึง 35 / 6 mm.
ราคา 40.00 บาท/Set

 


แบบไม่รับแรงดึง 50 mm.
ราคา 29.00 บาท/Set

 


แบบไม่รับแรงดึง 50 / 8 mm.
ราคา 42.00 บาท/Set

 


แบบไม่รับแรงดึง 70 mm.
ราคา 33.00 บาท/Set

 


แบบไม่รับแรงดึง 70 / 12 mm.
ราคา 85.00 บาท/Set

 


แบบไม่รับแรงดึง 95 mm.
ราคา 39.00 บาท/Set

 


แบบไม่รับแรงดึง 95 / 15 mm.
ราคา 135.00 บาท/Set

 


แบบไม่รับแรงดึง 120 mm.
ราคา 52.00 บาท/Set

 


แบบไม่รับแรงดึง 150 mm.
ราคา 62.00 บาท/Set

 


แบบไม่รับแรงดึง 185 mm.
ราคา 69.00 บาท/Set

 


แบบไม่รับแรงดึง 240 mm.
ราคา 150.00 บาท/Set

 


แบบไม่รับแรงดึง 400 mm.
ราคา 520.00 บาท/Set