หลอดต่อสายแบบด้ามปืน


หลอดต่อสาย แบบด้ามปืน 400 mm. / 30 องศา
ราคา 950.00 บาท/Set

 


หลอดต่อสาย แบบด้ามปืน 400 mm. / 90 องศา
ราคา 1,000.00 บาท/Set