คอนเนคเตอร์ เอชไทส์ ชนิดบีบ


คอนเนคเตอร์ เอชไทส์ ชนิดบีบ 10-16 / 4-10 mm.
ราคา 10.00 บาท/Set

 


คอนเนคเตอร์ เอชไทส์ ชนิดบีบ 25-50 / 2.5-6 mm.
ราคา 14.00 บาท/Set

 


คอนเนคเตอร์ เอชไทส์ ชนิดบีบ 35- 50 / 6-10 mm.
ราคา 20.00 บาท/Set

 


คอนเนคเตอร์ เอชไทส์ ชนิดบีบ 25-50 / 16-35 mm.
ราคา 20.00 บาท/Set

 


คอนเนคเตอร์ เอชไทส์ ชนิดบีบ 70-95 / 16-35 mm.
ราคา 25.00 บาท/Set