ลวดเหล็กตีเกลียวอาบสังกะสี


25 sq.mm. [ 1 / 4 " ]
ราคา 22.00 บาท/M.

 


35 sq.mm. [ 5 / 16 " ]
ราคา 29.00 บาท/M.

 


50 sq.mm. [ 3 / 8 " ]
ราคา 39.00 บาท/M.

 


95 sq.mm. [ 1 / 2 " ]
ราคา 78.00 บาท/M.

 


120 sq.mm.
ราคา 140.00 บาท/M.