สแตรนแคล้มป์ แบบด้ามปืน


สแตรนแคล้มป์ แบบด้ามปืน ACC / ACSR = 70 – 95 / 35 – 70
ราคา 300.00 บาท/Set

 


สแตรนแคล้มป์ แบบด้ามปืน ACC / ACSR = 95 – 150 / 95 - 120
ราคา 350.00 บาท/Set

 


สแตรนแคล้มป์ แบบด้ามปืน ACC / ACSR = 185 – 240 / 150 - 185
ราคา 800.00 บาท/Set

 


สแตรนแคล้มป์ แบบด้ามปืน ACC / ACSR = 400 / -
ราคา 950.00 บาท/Set