ลวดเหล็กตีเกลียวเกรดเอ็กซ์ตร้า


[ 5 / 32 " ] , [ 2 M ]
ราคา 15.00 บาท/M.

 


[ 3 / 16 " ] , [ 2.5 M ]
ราคา 19.00 บาท/M.

 


[ 7 / 32 " ] , [ 3 M ]
ราคา 20.00 บาท/M.

 


25 sq.mm. [ 1 / 4 " ] , [ 4 M ]
ราคา 23.00 บาท/M.

 


35 sq.mm. [ 5 / 16 " ] , [ 6 M ]
ราคา 37.00 บาท/M.

 


50 sq.mm. [ 3 / 8 " ] , [ 10 M ]
ราคา 44.00 บาท/M.

 


70 sq.mm. [ 7 / 16 " ]
ราคา 84.00 บาท/M.

 


95 sq.mm. [ 1 / 2 " ]
ราคา 100.00 บาท/M.

 


120 sq.mm. [ 9 / 16” ]
ราคา 155.00 บาท/M.